Λεπτομέρειες Πρόγνωσης  (WeatherUnderground: 6-μέρες για Κέρκυρα)

Δευτέρα Δευτέρα Βράδυ Τρίτη Τρίτη Βράδυ Τετάρτη Τετάρτη Βράδυ
Κυρίως αίθριος Κυρίως αίθριος Κυρίως αίθριος Κυρίως αίθριος Κυρίως αίθριος Κυρίως αίθριος
Κυρίως αίθριος Κυρίως αίθριος Κυρίως αίθριος Κυρίως αίθριος Κυρίως αίθριος Κυρίως αίθριος
27°C 18°C 28°C 18°C 29°C 18°C
           
Πέμπτη Πέμπτη Βράδυ Παρασκευή Παρασκευή Βράδυ Σάββατο Σάββατο Βράδυ
Κυρίως αίθριος Κυρίως αίθριος Κυρίως αίθριος Κυρίως αίθριος Κυρίως αίθριος Κυρίως αίθριος
Κυρίως αίθριος Κυρίως αίθριος Κυρίως αίθριος Κυρίως αίθριος Κυρίως αίθριος Κυρίως αίθριος
29°C 19°C 30°C 19°C 31°C 19°C
           

 

Δευτέρα
 
Κυρίως αίθριος. Μέγιστη θερμοκρασία 27°C. Άνεμοι Ν και μεταβλητοί.
Δευτέρα Βράδυ
 
Κυρίως αίθριος. Ελάχιστη θερμοκρασία 18°C. Άνεμοι Δ και μεταβλητοί.
Τρίτη
 
Κυρίως αίθριος. Μέγιστη θερμοκρασία 28°C. Άνεμοι Δ με ταχύτητα 10 έως 15 χλμ.
Τρίτη Βράδυ
 
Κυρίως αίθριος. Ελάχιστη θερμοκρασία 18°C. Άνεμοι ΝΝΔ με ταχύτητα 10 έως 15 χλμ.
Τετάρτη
 
Κυρίως αίθριος. Μέγιστη θερμοκρασία 29°C. Άνεμοι ΝΝΑ με ταχύτητα 10 έως 15 χλμ.
Τετάρτη Βράδυ
 
Κυρίως αίθριος. Ελάχιστη θερμοκρασία 18°C. Άνεμοι ΝΝΑ με ταχύτητα 10 έως 15 χλμ.
Πέμπτη
 
Κυρίως αίθριος. Μέγιστη θερμοκρασία 30°C. Άνεμοι ΝΝΑ με ταχύτητα 15 έως 25 χλμ.
Πέμπτη Βράδυ
 
Κυρίως αίθριος. Ελάχιστη θερμοκρασία 19°C. Άνεμοι ΝΝΑ με ταχύτητα 10 έως 15 χλμ.
Παρασκευή
 
Κυρίως αίθριος. Μέγιστη θερμοκρασία 30°C. Άνεμοι Ν και μεταβλητοί.
Παρασκευή Βράδυ
 
Κυρίως αίθριος. Ελάχιστη θερμοκρασία 19°C. Άνεμοι ΝΔ και μεταβλητοί.
Σάββατο
 
Κυρίως αίθριος. Μέγιστη θερμοκρασία 31°C. Άνεμοι ΝΝΔ με ταχύτητα 10 έως 15 χλμ.
Σάββατο Βράδυ
 
Κυρίως αίθριος. Ελάχιστη θερμοκρασία 19°C. Άνεμοι ΔΒΔ με ταχύτητα 10 έως 15 χλμ.

 

Πρόγνωση από το WeatherUnderground για Κέρκυρα ♦     ♦     ♦     Ποτέ μη βασίζετε κρίσιμες αποφάσεις σ'αυτές ή οποιεσδήποτε πληροφορίες καιρού από το Internet     ♦     ♦     ♦