Κλιματικές Αναφορές Τύπου-ΝΟΑΑ


Αναφορά για... 2017 Δεκέμβριος
          Monthly Climatological Summary for Δεκ 2017

Name: pantokratoras-kerkyra  City: Petalia  State: W.Greece-Ionian Islands
Elevation: 650 m Lat: N 39° 44' 56"  Lon: E 019° 50' 21"

         Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                   Heat Cool    Avg
  Mean               Deg  Deg     Wind         Dom
Day Temp High  Time  Low  Time  Days Days Rain Speed High  Time  Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1 12,5 13,7  00:27 10,7  21:50  4,9  0,0 119,4  9,1 57,9  16:31   S
 2  9,8 11,4  14:08  7,0  07:22  8,5  0,0  6,4  3,7 32,2  14:23  SSW
 3  8,4 11,0  14:35  6,4  20:20  9,8  0,0 21,2  3,7 43,5  00:18   S
 4  7,1  9,5  13:50  4,8  08:16 11,2  0,0  0,8  2,1 24,1  19:02   N
 5  5,6  8,2  13:01  2,9  23:29 12,7  0,0  0,0  5,9 49,9  13:35   N
 6  5,7  9,0  13:59  2,8  02:31 12,6  0,0  0,0  3,8 27,4  04:50   N
 7  6,8 11,3  14:15  3,6  06:18 11,5  0,0  0,0  1,4 16,1  14:20  NNE
 8  5,4 10,1  14:19  2,1  04:49 12,9  0,0  0,0  0,5 14,5  23:52  SW
 9  8,5 10,3  11:50  6,5  23:51  9,7  0,0 18,6  5,9 40,2  16:21  SSW
10  3,8  7,2  13:56  0,8  18:53 14,4  0,0  0,6  3,3 32,2  00:17  WNW
----------------------------------------------------------------------------------
   7,4 13,7   1   0,8  10  108,2  0,0 167,0  3,9 57,9   1   SSW

Max >= 27,0: 0
Max <=  0,0: 0
Min <=  0,0: 0
Min <= -18,0: 0
Max Rain: 119,4 on day 1
Days of Rain: 6 (>= 0,2 mm) 4 (>= 2,0 mm) 2 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3 Cool Base: 18,3 Method: Integration


 ♦     ♦     ♦     Ποτέ μη βασίζετε κρίσιμες αποφάσεις σ'αυτές ή οποιεσδήποτε πληροφορίες καιρού από το Internet     ♦     ♦     ♦