Στάτους Μετωρολογικού ΣταθμούΤο σύστημα λειτουργεί για 4 days 1 hour
Ελεύθερη μνήμη συστήματος 2150/3977 MB (free/total)
Ο σταθμός χρησιμοποιεί Cumulus (1.9.4-b1099) για την αναφορά καιρικών συνθηκών
Τελευταία φορά ξεκίνησε στις 4 days 1 hour
Στοιχείο Στάτους Ηλικία Τελευταία ενημέρωση στις 22/10/2017 18:35
Cumulus realtime Πρόσφατο 0:00:12 22/10/2017 18:35
Cumulus FTP Πρόσφατο 0:00:32 22/10/2017 18:35
Cumulus weather data Πρόσφατο 0:00:39 22/10/2017 18:35
Cumulus NOAA report Πρόσφατο 18:35:19 22/10/2017 00:00


 ♦     ♦     ♦     Ποτέ μη βασίζετε κρίσιμες αποφάσεις σ'αυτές ή οποιεσδήποτε πληροφορίες καιρού από το Internet     ♦     ♦     ♦